Kruszywa Rzeszów

Nie wiesz jak obliczyć ilość kruszywa, jak przeliczyć m3 kruszywa na tony, które kruszywa stosuje się do wykonania poszczególnych inwestycji?

Zadzwoń.
Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz zaoferować najbardziej odpowiednią ofertę.

Piasek Kopany

Zastosowanie

Piasek kopany ma szerokie zastosowanie w różnych segmentach budownictwa, m.in.:

 • w obsypywaniu i zasypywaniu fundamentów i wykopów
 • w obsypywaniu i zasypywaniu rur i kabli kładzionych w wykopach.
 • podsypka pod kostkę brukową i betonową
 • do zimowego utrzymania dróg i chodników
 • dobrze nadaje się do wyrównywania terenu

Piasek płukany

Zastosowanie

Piasek płukany można stosować  m.in. do:

 • tynków typu „baranek”
 • do wylewek,
 • betonów,
 • murowania.

Pospółka

Zastosowanie

Pospółka posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne, filtracyjne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, dzięki czemu stosowana jest:

 •  jako materiał na podbudowę pod fundamenty
 •  w drogownictwie do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych
 • do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych
 • na podbudowę pod kostkę betonową i granitową

Żwir 2/8 mm, 8/16 mm, 16/31,5 mm, 8/11 mm

Zastosowanie

Żwiry znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie:

 • jest podstawowym składnikiem betonów towarowych oraz prefabrykatów betonowych,
 • wykorzystuje się go do produkcji mas bitumicznych, wylewek oraz nawierzchni dróg
 • jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury.

Grys 2/8 mm, 8/16 mm

Zastosowanie

Kruszywo to, dzięki swej niskiej nasiąkliwości jest bardzo wytrzymałe na warunki atmosferyczne – zwłaszcza mrozy.

Grys znajduje zastosowanie głównie przy:

 • budowie podjazdów, alejek i placów
 • w ogrodzie jako alternatywa dla kostki bądź trawnika
 • zabezpieczenie powierzchni wokół krzewów i drzew

Mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, 0/63 mm

Zastosowanie

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, mieszanki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

 • jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), zasypywania wykopów;
 • jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;
 • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków;
 • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych;
 • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową;
 • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych.

Tłuczeń 31,5/63 mm

Zastosowanie

 • doskonały do podbudowy wszystkich kategorii dróg
 • naprawa i remonty dróg
 • utwardzanie parkingów, podjazdów, placów
 • stabilizacja gruntów gliniastych i podmokłych
 • wzmacnianie korpusów dróg, nasypów
 • prace melioracyjne różnego rodzaju

Kliniec 4/31,5 mm

Zastosowanie

Kliniec to bardzo popularne kruszywo używane w budownictwie.
Wykazuje wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych – znosi duży udźwig, uszkodzenia mechaniczne, a także niekorzystne warunki atmosferyczne. 

Wykorzystywane jest przede wszystkim do:

 • budowy podjazdów
 • budowy ogrodzeń i murków oporowych.
 • utwardzania placów budowy pod przyszłe inwestycje
 • wytyczania ścieżek ogrodowych

Humus

Zastosowanie

Humus to górna warstwa ziemi, która jest bogata w materię organiczną

Idealnie nadaje się do zakładania ogródka, pod warzywniak.

Czarnoziem

Zastosowanie

Czarnoziemy to jedne z najbardziej urodzajnych gleb, zawierają dużo próchnicy, co nadaje im czarny odcień.

Ze względu na swą urodzajność, czarnoziemy są doskonałe do uprawy wszelkiego rodzaju roślin uprawnych.

Tofr

Zastosowanie

Ziemia na podniesienie terenu

Zastosowanie